Image

Գործարար խրատանի

* «Կորպորացիան բարդ օրգանիզմ է: Երբեմն վերադասները չենք ցանկանում իմանալ այն դժվարությունների մանրամասները, որոնց բախվում են ներքեւում գտնվողները: Նրանք ցանկանում են, որ ստորին մակարդակի կառավարիչները իրենք գլուխ հանեն բարդություններից՝ իրենց ընդունակությունների չափով: Մյուս կողմից, այդ կառավարիչներն իրենք հաճախ են վերադաս կառավարիչներին ներկայացնում միայն բարենպաստ տեղղեկություններ, ընդ որում նույնպես այն դեպքում, երբ իրենց ղեկավարները ցանկանում են տեղեկանալ դժվարությունների մասին» (Ռիչարդ դե Ջորջ):

* «Ապրումակցումային ունկնդրումը նշանակում է ավելին, քան արտասանված բառերի արձանագրում, արտացոլում եւ նույնիսկ ըմբռնում.... Ապրումակցումային ունկնդրման դեպքում դուք լսում եք ականջներով, բայց (եւ դա է ավելի կարեւոր) նաեւ լսում եք աչքերով եւ սրտով: Դուք լսում եք ոչ միայն իմաստը, այլեւ հույզերը: Դուք լսում եք մարդու վարքը: Դուք օգտագործում եք ձեր ուղեղի ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ կիսագունդը: Դուք զգում եք, ներըմբռնմամբ գուշակում.... Դուք լսում եք, որ հասկանաք: Դուք տրամադրված եք ընկալելու լինում մյուս մարդու հոգու խորքից եկող տեղեկությունը» (Սթիվեն Քավի):

* «Պատմությունը չի կրկնվում նույնությամբ, բայց որոշ միտումներ եւ հետեւանքներ մշտական են: Եթե դուք պատ­մություն չգիտեք, ձեր մտածելակերպի մեջ ան­խու­սափելի է կարճատեսությունը: Իսկ եթե գիտեք, ապա կարող եք նկատի ունենալ միջ­նաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռա­նկարները.... Ներկան հասկանալու եւ ապագան կանխա­տե­սելու հա­մար անհրաժեշտ է իմանալ անցյալը, հասկանալ պատ­մու­թյունը: Հարկավոր է գնահատել ոչ միայն անցյա­լում կատար­վածը, շատ ավելի կարեւոր է հասկանալ, թե ինչո՞ւ է դա տեղի ու­նե­ցել եւ ինչո՞ւ հատկապես տվյալ որո­շակի ձեւով: Դա վե­րաբե­րում է ինչպես առանձին անհատ­ներին, այնպես էլ ամ­բողջ ազգերին» (Լի Կուան Յու):

* «Պատերազմը եւ գործարարությունը շատ նման են: Դրանցով զբաղվել հարկ է լինում բարդ, հաճախ վտանգավոր իրավիճակում: Շատերը հաճույքով կդառնային ձեռներեց, բայց գործարարության աշխարհում գոյատեւելու համար նրանց պակասում են համարձակությունը, հմտությունները եւ կարգավարժությունը: Փոխանակ ռիսկի դիմելու եւ սկսելու սեփական գործը, մարդիկ փնտրում են անվտանգ ճանապարհներ, ընտրում են երաշխավորված զբաղվածությունը՝ ազատության փոխարեն եւ կայուն աշխատավարձը՝ հարուստ դառնալու հեռանկարի փոխարեն: Շատերն են կառչում երաշխավորված զբաղվածությունից, քանի որ ձախողվելու վախն ավելի ուժեղ է ազատության բերկրանքն զգալու մղումից» (Ռոբերտ Կիյոսակի):

* «Անբարենպաստ վիճակում գտնվելը կամ էլ ծանր, միապա­ղաղ աշ­խատանքը մարդիկ կարող են միանգամայն տանելի համա­րել, եթե բոլորը ձգտում են մեկ ընդհանուր նպատակի, եւ եթե նման ի­րա­վիճակում գտնվելը նսեմացուցիչ չէ մարդկային արժանապատ­վության հա­մար» (Աբրահամ Մասլոու):

* «Թուլությունը ծագում է ծուլությունից կամ ինքն իրեն չվստահելուց: Դժբախտ են նրանք, ովքեր թույլ են մեկեն այս երկու պատճառով. եթե խոսքը մասնավոր անձի մասին է, ա­պա դա ոչնչություն է, իսկ եթե միապետի մասին է, ապա կրկնակի ոչնչություն է» (Նապոլեոն Բոնապարտ):

* «Ծառայությունների բնագավառում կամ շուկայավարմամբ զբաղվածները սովորաբար կարծում են, թե որակի հարցը վերաբերում է միայն արտադրողներին: Դա սխալ կարծիք է: Ապրանք վաճառողը եւ ծառայություն կատարողը պետք է նույնպես պատասխանատու լինեն որակի համար» (Քաորու Իշիկավա):

v «Ըմբռնիր, թե ինչն է ուղղորդում մարդկանց, ինչն է նրան մտահոգում, ինչին են ձգտում եւ ինչից են խուսափում» (Մարկոս Ավրելիոս):

Պատրաստել է Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆԸ

Image

Քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլք նորություններ Հայաստանից և աշխարհից։ Վերլուծություններ, իրադարձություններ, հակամարտություններ և պատահարներ՝ ամեն օր առցանց նորությունների թարմացումներ։